Gök Medrese, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Kangal cinsi köpek, Gökpınar Gölü, Hurma Talısı, Ahmet Hüdai Evi, Şarkışla Kalesi, Höyükler, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Çifte Minareli Medrese

Gök Medrese: Anadolu Selçuklu döneminin önemli mimari eserlerindendir. Son Anadolu Selçuklu veziri Sahip Fahrettin Ali tarafından Mimar Kaluytan’a yaptırılmıştır.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası: Cami kısmının inşaası 1228 yılında başlamış ve bir sene sürmüştür. Hemen arından ise Darüşşifa kısmı yapılmıştır. Anadoludaki en önemli darüşşifalardan birisi idi. Uzun yıllar boyunca kullanılmıştır.

Kangal köpeği: Türkiye’ye özgü saf bir ırk köpek cinsidir. İri cüsseli ve kuvvetlidir. Yapısı itibarı ile savaşçı ve dövüşçü köpektir. Çoban köpeği ve bekçi köpeği olarak kullanılmaktadır.

Gökpınar Gölü: Sivas Gürün ilçesine on kilometre mesafededir. Nadir kişilerin bildiği muhteşem bir doğa harikasıdır. Hem mesire yeri olarak hem de dalış merkezi olarak kullanılmaktadır.

Ahmet Hüdai Evi: Kesme taş ve kerpiç ana maddesinden oluşan Sivas evlerine örnek tarihi bir evdir.

Şarkışla Kalesi: İlçenin merkezinde yer alır. Kaleden kalıntı kalmamıştır.

Aşık Veysel: 1894 yılında Şarkışla ilçesinde dünyaya gelmiş halk ozanıdır. 1973 yılında kanser sonucu vefat etmiştir. Yaşamı boyunca Türk Sanat tarihine sayısız eserler kazandırmıştır.

Pir Sultan Abdal: Aleviliği benimsemiş halk ozanıdır. İdam edilmiştir.

Çifte Minareli Medrese: 1271 yılında İlhanlılar zamanında inşa edilmiştir. Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılmıştır. Medrese’nin büyük kısmı yıkılmıştır.

Hurma Tatlısı: Sivas iline meşhur bir un tatlısıdır.

sivasin_nesi_meshur

Share Button