Maden suyu ve soda her zaman karşılaştırılan iki içecektir. Neredeyse hepimiz maden suyu ile sodayı karıştırırız. Maden suyuna soda, sodaya maden suyu demişliğimiz illa ki vardır. Aslında iki içeceğin birbirine oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz, ancak aradaki fark nedir?

Maden Suyu: Yer altından kendi imkanları ile çıkan ya da özel kuyular kazılarak yer yüzüne çıkması sağlanan sudur. Bu su magmadan aldığı karbondioksitin etkisi ve basıncı ile yer yüzüne doğru hareket eder. Yer yüzüne çıkarken ise bulunduğu bölgenin toprağında yer alan mineral ve elementler ile etkileşir. Dolayısıyla bu mineraller ve elementler bir miktar bu suya karışır. İçerisinde 250 ppm’den fazla mineral olan suya maden suyu yani mineralli su denir. Mineral oranı 500 ppm’den az ise düşük mineralli su, 1500 ppm’den fazla ise yüksek mineralli su olarak adlandırılır.

Soda: İçilebilir bir suya sodyum bikarbonat ve karbondioksitin yapay olarak enjekte edilmesi ile oluşturulan içecektir. Yukarıda maden suyunun oluşma şeklini açıklarken topraktaki diğer mineraller ile (kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, flörür, iyödür gibi) karşılaşır ve bunları bir miktar bünyesine katar demiştik. Ancak soda her şey sonradan yapay yollarla enjekte edilir ve sadece sodyum bikarbonat ve karbondioksit enjekte edilir. Soda diğer mineralleri içermez. Bazı sodalara sodyum bikarbonat da eklenmez. Sodaya şeker veya aroma ilave edildiği zaman ise gazoz olur. Ayrıca çoğu gazlı içeceklerin ana maddesi de bu gazozdur.

Ülkemizde ise özellikle Kuzey Anadolu ve İç Anadolu olmak üzere zengin mineralli su kaynaklarımız vardır. Burada çıkan mineralli sular o bölgenin mineral özelliğini taşımaktadırlar. Örnek olarak bir bölgede çıkan mineralli suda sodyum oranı fazla iken diğer bölgede çıkan başka bir mineralli suda kalsiyum oranı fazla olabiliyor.

maden_suyu_harita_560

Birçok bölgede çıkarılan maden suları çeşitli firmalar tarafından şişelenmekte ve pazara sunulmaktadır. Türkiye çapında bilinen önemli maden suyu firmaları aşağıdaki gibidir.

Beypazarı, Kızılay, İnişdibi, Kınık, Laçin, Özkaynak, Uludağ, Kisarna vb. (Listeye isim eklemek isteyen olursa, yorum yazması yeterlidir)

Share Button